Over de Biotoop

0 bewoners

0 ondernemers

0 kunstenaars

De Biotoop in Haren is een uniek project van volkshuisvester CareX. In het voormalige Biologisch Centrum, eigendom van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), hebben bewoners en een schat aan disciplines en ambachten een groen thuis gevonden.

Wat is de Biotoop?

Wat we nu kennen als de Biotoop was in vroeger tijden het Biologisch Centrum. Het complex -33.000 m2 op 8 hectare- ontstond in eerste aanzet begin jaren ’50, en kreeg haar huidige omvang rond 1970. De bouw vond plaats met oog voor zowel gebruiksfuncties als de natuur, passend bij de toenmalige bestemming.

In vier woonvleugels leven bewoners van verschillende generaties in allerlei groepsvormen bij elkaar. Er wordt veel met elkaar gedeeld, zowel kennis en kunde als spullen.

Kunstenaars, ontwerpers, muzikanten, architecten, web-ontwikkelaars, meubelmakers, houtbewerkers – in de Biotoop opereren disciplines en ambachten rakelings langs elkaar. Er ontstaan onverwachte raakvlakken en innovatieve samenwerkingen. Vrijwel elk project is mogelijk.
Behalve woon- en werkplaatsen biedt de Biotoop ook plaats aan een zelfoogsttuin, een zalencentrum en film-, theater- en muziekvoorstellingen.

Dit maakt de Biotoop tot een inspirerende plek waar continu maatschappelijke, culturele en economische waarde gecreëerd wordt. De Biotoop wordt met recht een creatieve broedplaats genoemd: één van de grootste in en rond Nederland.

Facts & Figures

1953 – 2011
RUG – biologie/levenswetenschappen

2011 – heden
CareX

Terrein
80.000 m2

Aantal gebouwen
7 vleugels + enkele bijgebouwen

Gebouwen m2
33.000 m2 (bewoonbaar 20.000 m2, 13.000 m2 technische ruimte, trappenhuizen, gangen enz.)

Gebouwen m3
150.000 m3

Wonende residenten
180 (35 kinderen – 10 zijn hier geboren)

Werkende residenten
±250

Flora en fauna
Hoge en sterke biodiversiteit

CareX

De Biotoop is een project van volkshuisvester CareX. CareX stelt zich ten doel om leegstand en leegstandsbeheer te vervangen door maatschappelijk zinvol gebruik, ten behoeve van wie weinig geld te besteden heeft. Onder het motto: de leegstand voorbij!

CareX brengt al meer dan 25 jaar in heel Noord-Nederland de vraag naar betaalbaar onderdak en het aanbod aan tijdelijk beschikbare woon- en werkruimte bij elkaar. In plaats van bij antikraak worden (tijdelijk) leegstaande gebouwen volledig in gebruik genomen, met de service en werkpraktijk op het niveau van de woningcorporaties. In steden, dorpen of diep in de provincie; overal worden panden door CareX gevuld en beheerd. Van flat of rijtjeshuis tot monumentale boerderij, van industriële loods tot winkel of kantoor, van krot tot kasteel. Ontwikkeling van creatieve broedplaatsen is hierbij uitgegroeid tot een CareX-specialisme.

Zo hebben op elk moment duizenden mensen in heel Noord-oost Nederland de beschikking over zeer betaalbare woonruimtes, werkplaatsen, oefenruimtes, ateliers, expositieplekken en wat al niet meer.

Geschiedenis

Lees hier over de geschiedenis van de Biotoop.

Lees meer

De toekomst

CareX komt met toekomstplan voor Biotoop én Hortus

Lees verder

Wonen

De Biotoop is een unieke plek om te wonen.

Lees meer