Gangen en brandveiligheid

Brandveiligheid is een belangrijk onderwerp dat helaas vaak onderschat wordt. Veel mensen realiseren zich niet hoe snel een brand kan ontstaan en hoe belangrijk het is om preventieve maatregelen te nemen. Een van die maatregelen is het vermijden van het opslaan van spullen in gangen, trappenhuizen en andere vluchtroutes.

Brandveiligheid in de Biotoop: Houd de gangen leeg!

Als resident in de biotoop willen we ons allemaal veilig voelen. Maar wat als er een brand uitbreekt? Dan moeten we snel en veilig kunnen vluchten. Daarom is het van groot belang dat we de gangen in ons gebouw leeg houden.

Bij velen is het al bekend dat alle gangen leeg moeten zijn en dat er geen spullen opgeslagen mogen worden. Toch wordt deze regel niet overal nageleefd. Daarom willen we benadrukken hoe belangrijk het is. In geval van nood zijn de gangen namelijk onze vluchtroutes en moeten we erop kunnen vertrouwen dat deze vrij zijn van obstakels.

We willen alle residenten vragen om spullen van de gangen te verwijderen. Dit betekent dus ook geen klusspullen, oud papier, vuilniszakken, fietsen, enzovoorts. Als we ons hier allemaal aan houden, kunnen we ervoor zorgen dat de gangen vrij blijven en dat we veilig kunnen vluchten als dat nodig is.

Controle

Om ervoor te zorgen dat we ons allemaal aan deze regel houden, zullen we regelmatig met mensen van de brandweer en de gemeente door de panden lopen. Zij controleren niet alleen de technische infrastructuur, maar ook of de gangen leeg zijn. Als residenten van het gebouw hebben we hierin een belangrijke verantwoordelijkheid. Laten we ons hier dan ook naar gedragen. Gebruik van opslagruimte in de nissen is toegestaan, mits in gesloten kast.

Preventie

Ga verstandig om met vuur. Gebruik geen twijfelachtige apparatuur. Zorg goed voor je witgoed.

Veiligheid

We zorgen als beheerders voor de blusmiddelen en rookmelders, maar het vrijhouden van de gangen is echt jullie verantwoordelijkheid als residenten. Laten we samenwerken om de Biotoop zo veilig mogelijk te maken en te houden. Als we ons allemaal aan deze regel houden, kunnen we erop vertrouwen dat we in geval van nood snel en veilig het pand kunnen verlaten.