10 januari 2023

CareX komt met toekomstplan voor Biotoop én Hortus

Veel mensen hebben het waarschijnlijk meegekregen; Het terrein van 24 hectare waarop de Hortus Haren en De Biotoop zich bevinden, is per 1 januari 2023 in eigendom gekomen van de gemeente Groningen.

Voor CareX Haren is dit aanleiding geweest om een plan te ontwikkelen voor de toekomst. Een plan waarin De Biotoop met stip de grootste culturele en creatieve broedplaats in noordwest Europa wordt. Groningen staat hiermee sterk en origineel op de kaart. Haren, als meest zuidelijke stadsdeel, krijgt een frisgroene voortuin waar van alles gebeurt, op een leuke manier waar ouderen, jongeren en wat daar tussenin zit blij van worden.

De kern van het plan is de voortzetting en doorontwikkeling van deze belangrijke en betekenisvolle creatieve broedplaats. Met ruim 350 residenten, van wie bijna de helft bewoners, behoort De Biotoop tot de grootste broedplaatsen in Nederland en daarbuiten. Maar de plannen gaan verder.

Zo wordt in het plan beoogd het terrein van de Hortus en De Biotoop weer samen te voegen tot één geheel. De monumentale elementen die aanwezig zijn in de vorm van gebouwen en tuinen blijven behouden. De botanische betekenis van het Hortus-terrein wordt alom erkend en blijft bestaan.

Wel worden er in het plan functies van beide terreinen gecombineerd en worden er nieuwe functies toegevoegd. Zowel op het gebied van wonen, werken als samenkomen zijn er tal ideeën voor beide terreinen. Het moet, naar eigen zeggen, een Groen pronkjuweel worden voor Stad en Ommeland dat Groningen nóg unieker maakt.

Benieuwd naar het plan? Download het hier biotoop.org/plan