Tekst voor kunstenaars Janet Meester

Terug naar bedrijven
Tekst voor kunstenaars Janet Meester
000-seq-tekst_voor_kunstenaars.jpg

‘Glashelder, informatief en met gevoel geschreven.’ (Hans Locher, kunsthistoricus)

Naast mijn werk als beeldend kunstenaar, werk ik sinds 1994 als schrijver van tekst voor kunstenaars. De teksten worden geschreven op grond van ateliergesprekken, die vaak wederzijds inspirerend zijn. In mijn teksten blijf ik zo dicht mogelijk bij de eigenschappen
van het werk en de intenties van de kunstenaar. Ik probeer de lezer te verleiden tot kijken - omdat ik ervan overtuigd ben dat in het kijken naar het werk, meer dan in de woorden erover, de betekenis van het werk tot leven komt.
Ook geef ik lessen, lezingen en workshops over het verbinden van taal en beeld.