19 april 2021

Onderzoek naar mogelijke verkoop Biotoop door RUG aan gemeente

CareX Haren is op 21 april j.l. formeel in kennis gesteld door de Rijksuniversiteit en de Gemeente Groningen van het feit, dat zij een formeel gezamenlijk verkenningstraject gestart hebben, met als doel dat het terrein in Haren met daarop de Biotoop en de Hortus, sinds ruim een eeuw het eigendom van de universiteit, per 01-01-2022 in eigendom overgaat naar de gemeente.

CareX Haren ziet dit als een interessante ontwikkeling. Wij gaan graag het gesprek aan met de gemeente en onze mede Harenaren over de toekomst van dit bijzondere terrein, vanuit vertrouwen in de Biotoop als vitale factor in de Groninger samenleving.

Klik hier voor een verslag van de beantwoording van de vragen van Groen Links en PvdA over de Hortus en de Biotoop aan de gemeenteraad op 21-04-2021.