05 oktober 2023

De Biotoop moet blijven!

Zelden werd de, inmiddels vaste, maatschappelijke waarde van de Biotoop voor Haren en Groningen zo treffend verwoord als door Mette Wijling in haar artikel in platformgras.nl
Ondersteund door de sfeervolle foto’s van Sebastiaan Rodenhuis beschrijft ze het belang van het verder toekomstbestendig maken van de groene creatieve broedplaats waar nu al 10 jaar door verschillende generaties wordt samengewoond en gewerkt.

Lees hier het artikel