05 september 2022

KunstKriebelweek 2022

Dit jaar werd er weer de KunstKriebelweek georganiseerd. Kinderen van 6 – 12 jaar die om financiële redenen niet op vakantie gaan kunnen meedoen. Ze leren tekenen, koken, toneelspelen en werd er zelfs circusles gegeven. Het was een drukte van jewelste!

Bekijk hier de door gemaakte rapportage.