30 juni 2021

Biotoop shorts #21 – Internationaal lunchuurtje

Een lunchuurtje ‘Nederlands oefenen’ voor de internationale club van NonFiction Photo. Zij organiseren een jaarlijks fotofestival in Groningen.
Nieuwsgierig? nonfictionphoto.nl