05 juli 2023

Biotoop in bedrijf tot 2028, met kansen op voortzetting

Het College van B&W van Groningen nam op 29 juni 2023 een besluit over de toekomst van de Biotoop. De Groningse gemeenteraad bepaalde dat de Biotoop in zijn huidige vorm open blijft tot 1 januari 2026, met een gefaseerde overgang gepland tot 1 januari 2028. Dit geeft de mogelijkheid om geleidelijk aan een toekomstvisie te werken. Het Zoölogisch Lab-gebouw, dat een beschermd monument is, heeft een vroegere deadline van 1 januari 2025. Dit gebouw zal worden gerenoveerd, ondertussen wordt nagedacht over de toekomstige invulling.

Onderzoek en plannen voor de Biotoop als Creatieve Broedplaats

Er is uitgebreid onderzoek gedaan naar de staat van de gebouwen voordat dit besluit werd genomen. Hierbij keek de gemeente naar een termijn van 3, 5 en 10 jaar. Uiteindelijk kozen ze voor een periode van 5 jaar vanwege de financiële redenen en om de huidige gebruikers voldoende tijd te geven. Dit besluit geeft bewoners en gebruikers meer ruimte en schept mogelijkheden. Het stadsbestuur wil deze periode ook gebruiken om een visie voor de toekomst te ontwikkelen. Een van de ideeën is om de Biotoop als creatieve broedplaats te behouden.

Visie-ontwikkeling en beleid voor Creatieve Broedplaatsen

Na de zomer van 2023 start de gemeente het ontwikkelen van die visie. Hierbij worden verschillende scenario’s voor de toekomst van de Biotoop uitgewerkt. Deze worden in het eerste kwartaal van 2024 besproken met alle betrokken partijen en omwonenden. Het beleid voor creatieve broedplaatsen wordt tegelijkertijd ontwikkeld met het opstellen van de toekomstvisie. Waarbij de gemeente kijkt naar onder andere de doelgroep, een financieel gezond model en goede samenwerkingsafspraken tussen gebruikers.

Informatiebijeenkomst en blik op de toekomst

Op 10 juli is er een informatiebijeenkomst voor bewoners en gebruikers van de Biotoop. Hier geeft de gemeente meer informatie over het besluit en beantwoordt eventuele vragen. Met deze positieve veranderingen kijkt de Biotoop vol vertrouwen naar de toekomst.