LAOS Landschapsarchitecten

We werken aan een breed scala aan soorten opgaves, van grootschalige visies en strategieën tot dorpsinrichtingen, stedenbouwkundige plannen, parken en tuinen.

Plekken hebben altijd meerdere functies en betekenissen, op welk schaalniveau je ze ook benadert. Ze spelen immers een rol in systemen zoals infrastructuur, ecologie, energie, economie, politiek, geschiedenis en cultuur. We verdiepen ons altijd grondig in opgaven, zodat we deze functies en betekenissen in samenhang en helderheid ontwikkelruimte kunnen geven. Dat doen we door op iedere plek de logica te zoeken die alle verschillende systemen vanzelfsprekend samenbrengt.

Doel van onze ontwerpen is rust, ontspanning en gebruiksgemak: plekken die je de ruimte geven om je goed te voelen.

Locatie Kerklaan 30, 9751 NN Haren
Vleugel B West, 1e Verdieping
Kamernummer: BL106
Contactpersoon Tjeerd van Ringelestijn
Telefoon 0505278218
Delen
Route route-biotoop

Contact met LAOS Landschapsarchitecten

Heb je vragen of wil je in contact komen met deze ondernemer, vul dan dit contactformulier in.

Contact openemen aanbod