De Questcoach

Terug naar bedrijven

De Questcoach is een kleine zorg-organisatie in Haren en Groningen. Naast de centrale zorgthema’s rond zelfredzaamheid op de leefgebieden Wonen, Werken en Leven staat ook zingeving en het helder krijgen van een eigen weg/levensdoel hoog op de agenda. Onze activiteiten binnen het beschermd wonen en werken (dagbesteding) zijn gericht op ontplooiing van het individu, die zich daarnaast verhoudt tot het groepsomgeving. Zo worden (latente) kwaliteiten en talenten zichtbaar alsmede ook de nog te beslechten blokkades en beperkingen waarmee moet worden geleerd om te gaan.