Berichten uit de Biotoop 21: Verf

Terug naar overzicht
Berichten uit de Biotoop 21: Verf

Schrijfster Sabine van den Berg woont met haar gezin in De Biotoop. Deze columns worden gelijktijdig gepubliceerd in het Harener Weekblad. Eerdere afleveringen staan op haar website, de link is te vinden onderaan de column.

Een jongen in een strakke spijkerbroek, met ontbloot bovenlijf, staat tegen een boom van sloophout. In zijn hand heeft hij een appel. Zijn voet rust op een emmertje waaruit een paar gebladerde takken steken. Zijn huid en broek zijn beschilderd met takken en bloesems, het patroon loopt door, tot aan zijn gezicht toe. Zelfs zijn haar is groen met hier en daar een bloemblaadje. Met een beetje fantasie kun je in het tafereel een mythische jongeling zien die een appeltje aan een godin aanbiedt.
Onderaan bij zijn standbeen doopt een dame haar penseel in een klodder verf op haar pallet. Zij schildert verder op zijn enkels en tenen. Rond om de twee staat een aantal ezels, ook daarachter schilderen mensen. Het is doodstil in de schilderhoek.

Het afgelopen jaar heeft Alette elke eerste zondag van de maand een open atelier verzorgd, tegelijk met het open podium in Vleugel F. Op dat open podium traden dichters en bands op. Ook las ik telkens mijn nieuwste Berichten uit De Biotoop voor. Iedereen uit Haren en omstreken mag aanschuiven. Soms schilder of teken ik mee met het open atelier. Steeds komt Alette met een verrassend model: een schaker, celliste, zangeres, orgelman, kippenboer en nu dus een bodypainster in actie.
Voor wie had gehoopt op volledig naakt, slechts gekleed in verf, valt de opstelling misschien wat tegen, maar die bezoekers komen dan ook niet om te schilderen. Op de ezels ontstaan wilde boselfen met appels in hun klauwen, een enkeling schildert ook de bodypaintster erbij.

Ineens valt een schaduw over mijn vel papier. Naast me is de imposante gestalte verschenen van Cor, het hoofd van onze technische dienst. Samen met Frank en Houtje vormt hij het team van superhelden dat onze Biotoop leefbaar houdt. Overstromingen, verstoppingen, kou en potentieel elektrocutiegevaar weten ze te voorkomen. Ze bouwen, leggen aan en herstellen, van contactdozen en stoppenkasten tot rioleringstelsels.
Cor begroet Alette en mij, en slaat zijn armen over elkaar. Hij gaat er eens goed voor staan om de boel in zich op te nemen. Ineens zie ik het model met zijn voet op de emmer, de appel in zijn hand en zijn vol geschilderde lijf door de ogen van Cor. Ik kijk opzij, en ja hoor, ik zie hem al grinniken.
‘Ach, arme jongen, wat hebben ze nou toch met jou uitgehaald?’ zegt hij. ‘Je zit helemaal onder de verf!’
Het model kijkt even verstrooid op en verstart daarna meteen weer in zijn eerdere pose.


Om de week op woensdag verschijnt er een bericht uit De Biotoop op deze site en in het Harener Weekblad. Eerdere afleveringen van De Biotoopfeuilleton staan op www.Sabinevandenberg.com 
Soms zijn de namen gefingeerd om privéredenen.

Tekst & illustratie: Sabine van den Berg